گالری سمپوزیوم

01 نخستین سمپوزیوم آرتروپلاستی ایرانی-آلمانی لینک، 15 و 16 تیر ماه 1396